V případě, že máme tohoto viscerálního tuku nadbytek, může nás mnohem více ohrozit než tuk podkožní / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.