Z oleje skočce obecného a jedlé sody lze vytvořit pastu, díky které mateřská znaménka zmizí. / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.