1 / 4
Metoda face taping je založena na speciálních elastických páscích, které se lepí na obličej / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.