Epsomskou sůl nelze spojovat s běžnou kuchyňskou solí, jde totiž o síran hořečnatý / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.