Fronty na hranicích bývaly děsivé. Až když projeli Čechoslováci závorou, byla teprve cesta do zahraničí jistá... / Archív
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.