Pohledy s malbami Josefa Lady jsou populární doposud. Jen výjevy české vesnice jsou již zcela odlišné. / Archiv
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.