Z vyhoření se musíte dostat sami vlastní aktivitou. Začněte věcmi, které máte rádi. / Depositphotos
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.