Čím širší držení, tím rovnoběžněji hůlky jdou a snáz se s nimi jí / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.