Když do kondomu nalijete trochu vody, můžete ho využít jako lupu, která vám v případě nouze pomůže rozdělat třeba oheň / YouTube
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.