Vezměte celou neporušenou česnekovou hlavu a seřízněte vrchol česneku zhruba o centimetr tak, aby byly všechny stroužky vidět / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.