1 / 2
Bolševici vězně v táborech záměrně ve velkém nezabíjeli, potřebovali je na práci / Wikimedia Commons / volný zdroj
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.