1 / 1
Byla velká jako Titanic, od roku 1916 leží na mořském dně / Wikimedia Commons / Maritimequest: Britannic page 5
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.