Hlavní vchod z ulice Ústavní - Psychiatrická léčebna Bohnice. / Alena Pokorná
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.