Případu se po jejím odhalení věnoval i Philadelphia magazine, pro který se manželé ještě ochotně fotili. Fotografie jsou dnes volně dostupné k užití. / Se svolením Philadelphia magazine
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.