1 / 1
Adolf Eichmann byl nakonec v roce 1961 v Izraeli odsouzen k trestu smrti / Wikimedia Commons / Israel Government Press Office
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.