Oblečení prostitutky Vivian z úvodní pasáže filmu se po jeho premiéře stalo na krátký čas naprostým módním hitem / Twitter
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.