Celý scénář byl do finální podoby mnohokrát přepsán a nakonec se z filmu naštěstí vytvořila komedie / Twitter
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.