Chlouba socialistického Československa. Moderní sídliště nabízející byty pro tisíce lidí. / ostrava-jih.info
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.