V 70. letech dostávali prvňáčci tento Slabikář. Záleželo na soudružce učitelce, čím vším čtení z něj při výuce doplňovala. / Archiv
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.