Záleželo vždy na tom, jaký pedagog s dětmi pracoval a jak moc je nutil k tomu, aby oslavovaly předepsanou ideologii / Archív
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.