Staré papíry a někdy třeba i staré psací stroje. I to končí ve sběrnách. V době normalizace však tento typ psacích strojů ve sběru končil jen výjimečně. / Depositphotos
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.