Za rekreací se jezdívalo spíše organizovaně vlaky a autobusy. Přesto někdo také jezdil po vlastní ose - třeba tímto vozem. / Archiv
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.