Kolo snů z dob socialismu - Favorit. Prodává se dosud, i když dnes už jen prostřednictvím inzerátů.  / retromuseum.cz
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.