1 / 9
Krásné šaty Hany Podolské některým privilegovaným dámám minulého režimu stejně nepomohly / Archiv, koláž
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.