1 / 25
I v době, kdy jezdily tyto tramvaje po Praze, v nich bylo možné potkat revizory / DPP
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.