Eduard Izotov byl obletovaný i v civilním životě. Nakonec ale spadl do pasti a skončil ve vězení, které ho zlomilo. / Gorky Film Studios
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.