1 / 1
Brežněv přišel k funkci díky Chruščovovi, kterého nakonec podrazil / Wikimedia Commons / Anefo
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.