1 / 1
Tvůrce Krtečka by měl dnes již sto let / Wikimedia Commons/Creative Commons Attribution/Volné užití
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.