Pasivní domy hospodárněji zužitkují například teplo vydýchaného vzduchu a snižují náklady zhruba na desetinu / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.