1 / 1
Izolační dvojskla brání nejen úniku tepla, v poslední době je stále více kladen důraz na jejich schopnost protihlukové ochrany / stavebnictvi3000.cz
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.