Některé druhy trav odolávají zimě, jiné snesou velké zatížení, a další zase rychleji vyklíčí / Depositphotos
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.