1 / 1
Pálení listí, klestu a shrabané trávy není zákonem výslovně zakázáno, jedinou výjimkou je pálení listí napadené chorobami. / Wikimedia Commons/Titus Tscharntke
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.