1 / 1
Souvislá sněhová pokrývka může snížit výkon fotovoltaických panelů až na nulu / thinkstock.com
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.