K výrobě mechových obrazů se používá mumifikovaný mech. Voda v buňkách je nahrazena konzervantem. / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.