1 / 2
Samotné umístění televizoru se koncipuje s ohledem na celkové dispoziční řešení interiéru.  / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.