Pro úsporný provoz topení je klíčový kvalitní prostorový termostat s časovým nastavením teploty. / ThinkStockphotos.com
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.