Věnec si můžete pověsit na vchodové dveře nebo jej umístit doprostřed stolu.  / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.