1 / 4
Aby chůze po schodech byla maximálně pohodlná, je třeba myslet na ergonomii / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.