Plynový plamen prohořívá mezi poleny ze speciální keramické hmoty a iluze dřevěného ohniště je dokonalá. / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.