Pohrát si lze i s velikostí vzorů, například malý a velký puntík, slabý a tlustý proužek a podobně / Depositphotos
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.