Aby vysoká a úzká místnost vypadala nižší a širší, vymalujte strop barvou tmavší, než bude na stěnách / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.