Exteriérové fólie jsou účinnější, neboť se slunečním zářením přijdou do kontaktu jako první a rovnou jej odrážejí nebo pohlcují / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.