1 / 2
Čerstvý materiál vždy smíchejte s tím, který je ve vrchní části kompostu.  / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.