Výběr travního osiva je stěžejní. Vybírejte jen certifikované směsi pro reprezentativní trávníky. / Depositphotos
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.