Při použití fólie nebo černé netkané fólie bude sice záhon méně zaplevelený, ale hrozí přemnožení škůdců / Depositphotos
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.