Dřepčík je obvykle tmavě zbarvený, černý, červenavě až tmavě hnědý, ale také může být s podélnou žlutou páskou na krovkách / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.