Jak houby odstranit natrvalo? Stačí vykopat zeminu v místech výskytu hub a odstranit ji do hloubky 50 cm. / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.