Důležité je mít zastínění skleníku, jinak se vám rostliny spálí, pokud je nebudete často kontrolovat  / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.