Před přesazením mladé rostlinky postupně otužujte nebo vyčkejte na teplejší dny / pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.