Zhruba půl metru dlouhý špalek z listnatého stromu může být také dobrým základem pro pěstování hlívy / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.